ubezpieczenie

Wybierając polisę mieszkaniową, zadbajmy o nasze potrzeby i oczekiwania związane z ochroną naszego domu. A zatem – nie kierujmy się tylko ceną polisy, ale zadbajmy przede wszystkim o zakres ubezpieczenia. Polisa mieszkaniowa jest produktem, który kupujemy dobrowolnie. Dlatego też, jej wybór powinien być szczególnie dobrze przemyślany.

Dostępne na rynku polisy mieszkaniowe są elastyczne i dają możliwość dopasowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Wbrew powszechnie panującym opiniom, koszt ubezpieczenia mieszkania nie jest wysoki. Roczne ubezpieczenie, które chroni nasz majątek na wypadek pożaru i następstw klęsk żywiołowych, to wydatek mniej więcej 200 PLN. Oczywiście trzeba tu zaznaczyć, że koszt polisy zależy od wartości mieszkania i zakresu ochrony. Trzeba także wyraźnie powiedzieć, że oprócz standardowego ubezpieczenia naszego lokum – mamy do wyboru szereg opcji dodatkowych. I tak, np. w ramach ubezpieczenia mieszkania – po opłaceniu dodatkowej składki – możemy ubezpieczyć nagrobek, grobowiec czy niszę w kolumbarium (miejsce na urnę). Nagrobek można ubezpieczyć np. od takich zdarzeń jak: pożar, grad, upadek drzewa, dewastacja czy kradzież. A wszyscy wiemy, że tego typu zdarzenia na naszych cmentarzach – zdarzają się dosyć często. Warto wiedzieć, że suma ubezpieczenia za szkody w nagrobkach lub grobowcach, może sięgać nawet 20. 000 PLN. A zatem w przypadku kradzieży zwykłej, dewastacji, powodzi czy upadku drzewa – jesteśmy chronieni na wysoką kwotę. I to ona pozwoli nam, bez większych problemów, uporać się z niespodziewanymi kłopotami.

Inną opcją jest ubezpieczenie domków letniskowych. Możemy ubezpieczyć naszą letnią chatę od kradzieży, włamania, czy innych zdarzeń losowych. To dosyć popularne ubezpieczenie – ponieważ domek letniskowy przez długie miesiące pozostaje nieużywany. A tym samym narażony jest na włamanie, kradzież – czy też działanie takich sił przyrody jak huragan, osunięcia ziemi, grad czy pożar. Polisa mieszkaniowa, daje także realne wsparcie w zwykłych, codziennych sytuacjach. To tzw. pakiet „Assistance w Domu”. Pakiet ten uprawnia do skorzystania z pomocy specjalistów, na koszt firmy ubezpieczeniowej. Może to być np. wizyta hydraulika, który naprawi przeciekający kran. Albo wizyta szklarza, który wstawi nam stłuczoną szybę. Inną opcją polisy mieszkaniowej, jest rozszerzenie posiadanej polisy o ryzyko powodzi. Można także w ramach polisy mieszkaniowej – zamówić opcję ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu – jeśli ubezpieczony spowoduje np. zalanie mieszkania sąsiada – to odszkodowanie za to zalanie, wypłacane jest z konta firmy ubezpieczeniowej, a nie z portfela ubezpieczonego. Elastyczna polisa mieszkaniowa, umożliwia także ubezpieczenie sprzętów domowych i stałych elementów mieszkania – wyłącznie od pożaru. Nie trzeba wykupywać innych opcji, takich jak np. opcja kradzieży z włamaniem. Firmy ubezpieczeniowe, pomyślały także o osobach wykorzystujących część domu na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwykła polisa mieszkaniowa – może bowiem zostać wzbogacona o ubezpieczenie części gospodarczej nieruchomości. To oczywiste, że trzeba szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, które proponuje ubezpieczyciel: https://pamietnikwindykatora.pl/ubezpieczenia-nieruchomosci-bezpieczne-czy-nie/ A szczególnie wnikliwie, trzeba zaznajomić się z wyłączeniami odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Czyli sytuacjami, w których polisa NIE zadziała.