pożyczka

Poruszanie się w świecie produktów pożyczkowo-kredytowych bywa trudne, zwłaszcza teraz, gdy szaleje koronawirus i oferty instytucji finansowych znacząco się zmieniły. Kredyt gotówkowy i pożyczka pozabankowa umożliwiają sfinansowanie dowolnych wydatków. W pożyczaniu pieniędzy warto być rozważnym. Zwłaszcza teraz, kiedy tylko przez pierwszych pięć miesięcy pandemii zaległości Polaków wzrosły o przeszło 3 mld zł, a liczba dłużników zwiększyła się o ponad 67 tys. osób.1 Co aktualnie się bardziej opłaca: szybki kredyt online czy pożyczka przez internet?

Kredyty gotówkowe czy pożyczka pozabankowa?

Oferowany na dowolny cel kredyt gotówkowy dostępny jest niemal w każdym banku i przyznawany jest w gotówce do ręki lub na konto. Banki proponują pożyczenie pieniędzy w różnej kwocie. Maksymalna kwota, zgodnie z limitem nałożonym przez przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, może wynosić 255 550 zł. Jednak banki w przypadku ofert kredytu gotówkowego stosują górny limit na poziomie 150-200 tys. zł.2 Natomiast pożyczka pozabankowa w ofertach ratalnych dostępna jest nawet na dużo większe kwoty, jednak podstawowa oferta w wersji krótkoterminowej umożliwia pożyczenie maksymalnie kilku tysięcy złotych. Za sprawą nowelizacji przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, która miała miejsce kilka lat temu, pożyczkobiorcy i kredytobiorcy zyskali dostęp do podstawowych informacji o oferowanych pożyczkach i kredytach, przede wszystkim o koszcie, całkowitej kwocie do spłaty, wysokości oprocentowania, ewentualnym wymaganym zabezpieczeniu. Pozwala to na bardziej świadome podjęcie decyzji odnośnie zaciąganego zobowiązania.    Warto na wstępie przytoczyć definicję kredytu i pożyczki. Oferowany przez banki kredyt (udzielanie kredytów jest czynnością bankową) jest umową między kredytodawcą (bankiem) a kredytobiorcą (klientem), na mocy której ten pierwszy udostępnia określoną kwotę pieniędzy na wskazany czas. Obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot kredytu wraz z odsetkami. Taka definicja wynika z Ustawy Prawo Bankowe3, stosowanej do regulowania pozycji kredytodawców i kredytobiorców. W praktyce dzieje się to poprzez comiesięczne raty. Pożyczka pozabankowa to zobowiązanie regulowane przez Kodeks Cywilny. Jest umową, na mocy której dający pożyczkę (firma pożyczkowa) obowiązuje się przenieść na własność biorącego (klient) określoną ilość pieniędzy, a ten drugi zobowiązuje się do ich zwrotu.4 W praktyce najpopularniejsze pożyczki pozabankowe, czyli chwilówki, zwracane są jednorazowo do 30 dni. 

Jaka pożyczka pozabankowa jest dostępna?

Firmy pożyczkowe proponują głównie chwilówki lub pożyczki ratalne. Takie finansowanie może zostać wypłacone jako:

 • pożyczka przez internet na konto bankowe klienta,
 • przez przedstawiciela pożyczkodawcy u klienta w domu,
 • na poczcie po okazaniu przez pożyczkobiorcę dokumentu tożsamości i czeku GIRO.

Co istotne, oferty pożyczki na raty dostępne są dla osób z niską zdolnością kredytową. Mogą wymagać wówczas dodatkowego zabezpieczenia, np. poprzez gwaranta. Najszybciej dostępna jest chwilówka do 30 dni. Udzielana jest w formie pożyczki online w 15 minut, co pozwala na uzyskanie gotówki z różnego miejsca, bez względu na porę dnia i dzień tygodnia.  

Na co pozwoli zdolność kredytowa? Bazy BIK i BIG w weryfikacji potencjalnych pożyczkobiorców i kredytobiorców

Ten, kto nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, zwykle zgłasza się do firmy pożyczkowej. To dlatego, że pożyczka pozabankowa jest łatwiej dostępna. Zdolność kredytowa w dużej mierze zależy od historii zobowiązań finansowych konsumenta. Instytucje finansowe sprawdzają odpowiednie bazy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób, terminowo czy nie, regulowane były inne kredyty, pożyczki. Dowiadują się o ewentualnych zaległościach w rachunkach. Osoby ubiegające się o kredyt czy pożyczkę mogą zostać sprawdzone w odpowiednich podmiotach, zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem danych w ramach prawnych, regulowanymi zwłaszcza Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, a także Ustawą o ochronie danych osobowych. Kredytodawcy i pożyczkodawcy najczęściej weryfikują klientów w:

 • BIK – Biurze Informacji Kredytowej gromadzącym dane od banków komercyjnych i spółdzielczych, SKOK-ów, firm pożyczkowych, leasingowych i faktoringowych o zobowiązaniach pożyczkowo-kredytowych;
 • BIG InfoMonitor – czyli jednym z biur informacji gospodarczej z danymi od przedsiębiorców, firm telekomunikacyjnych, dostawców energii, a także banków, firm pożyczkowych, leasingowych i ubezpieczeniowych; 
 • KRD – Krajowym Rejestrze Długów – będącym drugim z BIG-ów.

Banki dodatkowo sprawdzają oddzielny, bankowy rejestr, który stanowi wewnętrzną bazę informacji o kredytobiorcach. Z uwagi na przepisy, banki dokonują znacznie bardziej szczegółowej oceny zdolności kredytowej. Każda negatywna informacja w którymś z rejestrów z reguły uniemożliwia zaciągnięcie kredytu. Z powodu odrzuconego wniosku kredytowego wiele osób zgłasza się do firmy pożyczkowej, gdyż pożyczka pozabankowa jest dostępna łatwiej, nawet dla osób z negatywnymi wpisami w BIK czy którymś z BIG-ów. 

Czym różni się pożyczka pozabankowa od kredytu proponowanego przez bank?

Z punktu widzenia konsumenta planującego pozyskać dodatkowe środki pieniężne istotne są koszty. Utarło się przekonanie, że dostępne online pozabankowe pożyczki bez zaświadczeń wypadają o wiele drożej niż kredyty. Tymczasem pożyczki mogą być oferowane za darmo i od kilku lat takowe zdominowały oferty na rynku pozabankowym. Z tego i z wielu innych powodów przed wypełnieniem wniosku o kredyt czy pożyczkę, warto poznać najważniejsze różnice między najpopularniejszymi produktami finansowymi, służącymi finansowaniu dowolnych wydatków.   Kredyt determinują następujące zasady:

 • Przedmiotem kredytu każdorazowo jest określona kwota pieniędzy.
 • Kredytobiorca zawsze ponosi koszty – według definicji kredytu zawartej w ustawie Prawo bankowe obligatoryjne są odsetki. Banki nie mogą pożyczać pieniędzy w formie kredytu bez kosztów.
 • Bank może sprawdzić, na co kredytobiorca przeznaczył pożyczane pieniądze. 
 • Podstawą prawną jest przede wszystkim Prawo bankowe. 

Natomiast pożyczki to pojęcie szersze, odnosi się do zobowiązań udzielanych według następujących zasad:

 • Pożyczka może być udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie.
 • Przedmiotem pożyczki mogą być środki pieniężne lub inne rzeczy.
 • Przedmiot pożyczki należy do pożyczkodawcy – firmy pożyczkowe, pożyczając pieniądze, operują wyłącznie własnymi środkami.
 • Pożyczkodawca nie może kontrolować, na co pożyczkobiorca przeznaczy oddane do jego użytku środki.
 • Ramy prawne tworzą przede wszystkim zapisy Kodeksu Cywilnego.

Zarówno w przypadku kredytu, jak i pożyczki, konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. 

Jak pandemia wpłynęła na rynek pożyczek i kredytów? Czym kierować się w wyborze odpowiedniego finansowania?

Zainteresowanie kredytami i pożyczkami spadło, jedynie kredyty ratalne – na zakup danego towaru utrzymały popularność. Firmy pożyczkowe nieznacznie zmieniły ofertę. Banki natomiast mocno zaostrzyły wymagania względem klientów. Rynek nieznacznie się zmienił, a najważniejsze dla konsumentów zmiany to:

 • Coraz więcej z nich zaczęło proponować szybki kredyt online. Wcześniej internetowo były udzielane głównie pożyczki pozabankowe.
 • Obniżono koszty pozaodsetkowe do 45% kwoty pożyczki – mają obowiązywać do czerwca 2021 roku. 
 • Zmniejszyła się dostępność pożyczki bez zaświadczeń, gdyż pożyczkodawcom zależy na zwiększonej kontroli dochodów klienta.
 • Obniżono kwoty darmowej chwilówki. Teraz taka pożyczka często oscyluje w górnej granicy do 1000-2000 zł. 
 • Obniżono oprocentowanie zobowiązań ze względu na niższe stopy procentowe. 

Przed wyborem pożyczki czy kredytu warto sprawdzić warunki pożyczenia pieniędzy, które określa umowa z instytucją finansową. Istotne są przede wszystkim koszty, termin i sposób spłat. Ze względu na wysokie i w wyniku pandemii wciąż rosnące wymagania banków oferty firm pożyczkowych stają się konkurencyjne. Są łatwiej dostępne i z pożyczki online w 15 minut można skorzystać bez wychodzenia z domu, niezależnie od tego, czy jest się stałym klientem, czy też nie. W przypadku ofert bankowych bywa z tym różnie i wiele dostępnych jest wyłącznie dla obecnych kredytobiorców lub posiadających rachunek w danym banku.   Opis / Legenda:1 https://media.big.pl/informacje-prasowe/568241/w-dwa-miesiace-pandemii-zaleglosci-polakow-wzrosly-o-ponad-1-2-mld-zl-do-81-mld-zl2 Art. 3 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf3 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-694 https://www.arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s2025/