domy seniora w Szczecinie

Starość to szczególnie ważny czas w życiu każdego człowieka. Komfort przeżycia ostatnich lat w komfortowych warunkach z dala od samotności to niejednokrotnie przywilej, na który nie każdy senior jest w stanie sobie pozwolić. Na pomoc osobom chorym przewlekle lub tym doskwierającym samotność przychodzą domy spokojnej starości. 

Kwalifikacje do domu spokojnej starości

Nie każdy dom seniora ma identyczne kryteria przyjmowania nowych podopiecznych. Wiele ośrodków wymaga spełnienia określonych wymogów i nie każdy senior kwalifikuje się na skorzystanie z usług ośrodka. Osoby starsze wymagające całodobowej opieki, osamotnione, zmagające się z chorobami fizycznymi oraz umysłowymi, którym nie można zagwarantować doraźnej opieki medycznej, kwalifikują się bez cienia wątpliwości do skorzystania z domu opieki dla seniorów. Domy seniora Szczecin dzielą się na: domy pomocy społecznej, prywatne ośrodki dla seniorów oraz zakłady opiekuńczo lecznice finansowane z sektora państwowego lub prywatnego. 

Zasady przyjęcia do prywatnego domu seniora

Prywatne domy starości cechuje wyższy standard niż w państwowych ośrodkach. Różnice wynikają z ilości środków finansowych zasilających poszczególne placówki. Głównym kryterium przyjęcia seniora jest wysokość emerytury lub możliwości finansowe najbliższej rodziny. Prywatny dom starości to niejednokrotnie wydatek 70% emerytury seniora. Na wysoki standard prywatnych ośrodków wpływają:

  • higiena placówki stojąca na wysokim poziomie
  • dostęp do urządzeń rehabilitacyjnych nowej generacji
  • szczegółowy i wyspecjalizowany personel,
  • dostępność różnego rodzaju terapii stosowanych wobec poszczególnych pacjentów

Proces przyjęcia do domu seniora

Po wyborze odpowiedniego domu starości pierwszym krokiem jest sprawdzenie wolnych miejsc w placówce. Każdy dom opieki ma ograniczoną ilość miejsc, więc czasem trzeba poczekać, aby dostać się do ośrodka. Okres oczekiwania często jest znacznie krótszy niż w przypadku placówek państwowych. Po spełnieniu odpowiednich wytycznych należy mieć ze sobą: kartę chipową, dokument ze zdjęciem, pełną dokumentację medyczną ze szczegółowym zaświadczeniem o stanie zdrowia seniora oraz dokumenty z ZUS potwierdzające posiadane ubezpieczenie zdrowotne. Powszechną praktyką w przypadku prywatnych domów opieki jest podpisanie umowy pomiędzy seniorem, jego opiekunem a samą placówką. Warto dokładnie przeanalizować zawieraną umową, ze względu na kwalifikacje personelu oraz zakres świadczonych usług. Równie ważny jest zakres odpowiedzialności, jaki ponoszony jest przez określoną placówkę. 

Portal dom-dla-seniora.pl to wyszukiwarka najlepszych domów seniora w Szczecinie. Portal agreguje domy seniora, prezentuje rozbudowane profile i ułatwia podjęcie decyzji o wyborze miejsca dla seniora w mieście Szczecin – stolicy województwa zachodniopomorskiego.