Prywatny detektyw Magdalena Pławińska

Zdrada to zawsze ogromna katastrofa dla małżeństwa. Nie każda para po przejściu takiej traumy jest w stanie dalej być razem. Gorsze od zdrady są tylko narastające podejrzenia o to, że jesteśmy zdradzani. Podejrzenia i niepewność, która dzień po dniu zatruwa życie nam i całej naszej rodzinie. W takiej sytuacji warto uświadomić sobie, że nawet najgorsza prawda jest lepsza od wiecznej niepewności i zwrócić się o pomoc do firmy detektywistycznej.

Co oferuje firma detektywistyczna?

Prywatni detektywi posiadają specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie w rozwiązywaniu wielorakich spraw. Dysponują również odpowiednim sprzętem, który może być potrzebny przy wykonywaniu zlecenia. Istotny jest spryt, cierpliwość, dokładność i czuły zmysł – takie kompetencje posiada prywatny detektyw Magdalena Pławińska, do której warto zwrócić się o pomoc w każdej alarmującej sytuacji. Zadaniem detektywa jest ustalenie czy współmałżonek rzeczywiście dopuszcza się zdrady, a jeśli tak, to z kim. Jego obowiązkiem jest zebranie dowodów (udokumentowanie aktów zdrady). Dowody te muszą być jak najbardziej autentyczne – zbiera się je bowiem z myślą o ewentualnym procesie rozwodowym w przyszłości, którego wynik (podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty) zależą od orzeczenia sądu o winie którejś ze stron. W zależności od zlecenia, praca detektywa może również obejmować zebranie informacji o niewiernym współmałżonku, o osobie, z którą zdradzał, o warunkach, w jakich do zdrady dochodziło oraz o tym, jak długo trwał taki stan rzeczy.

Jak działa prywatny detektyw i ile trwa dochodzenie?

Długość dochodzenia jest za każdym razem inna i zależy od indywidualnej charakterystyki danej sprawy. Generalizując, można powiedzieć, że trwa ono zwykle od tygodnia do trzech lub czterech tygodni. Im dłuższe jest dochodzenie, tym dokładniejsze ma szansę być i tym bardziej wiarygodne będą zebrane dowody, warto więc uzbroić się w cierpliwość. Co do metod używanych przez detektywów, są to głównie wywiady środowiskowe przeprowadzane w najbliższym otoczeniu podejrzanego o zdradę. Dzięki opiniom, przyjaciół, znajomych czy współpracowników określają oni kolejne szczegóły z jego życia, takie jak cechy charakteru, sytuacja życiowa czy plan dnia. Niekiedy detektywi uciekają się do założenia nadajnika GPS lub zainstalowania specjalnego oprogramowania śledzącego na komputerze podejrzanego. Jednak takie ruchy muszą być wykonywane przez męża lub żonę, inaczej byłyby bezprawne.

Pomoc prywatnego detektywa w sytuacji podejrzenia o zdradę

Co po tym wszystkim?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, praca detektywa kończy się dopiero w momencie zebrania dowodów zdrady na tyle wiarygodnych, żeby były przekonujące dla sądu. Dowodami mogą być m.in. fotografie, filmy, nagrania rozmów telefonicznych, wyciągi SMS-ów lub rozmów z komunikatorów internetowych. Zanim jednak sprawa trafi na wokandę, klient otrzyma odpowiednie wsparcie w ciężkiej chwili, jaką jest potwierdzenie zdrady współmałżonka. Każde biuro powinno być w stanie wskazać swojemu klientowi lub swojej klientce zarówno miejsca, w których otrzyma pomoc psychologiczną, jak i te, gdzie będzie można skonsultować dalsze kroki prawne.