psychoterapia

Psychoterapia jest jedną z metod wykorzystywanych podczas leczenia zaburzeń psychicznych. Spotkania i rozmowy z psychoterapeutą mogą pomóc w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym depresji, uzależnień, stanów lękowych i innych. Nie tylko dorośli cierpią z powodu zaburzeń psychicznych, również dzieci i młodzież mogą korzystać z psychoterapii.

Kiedy można zastosować psychoterapię

Problemy, które są lub mogą być przedmiotem do psychoterapii to zarówno poważne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, jak również problemy życia codziennego. Nieumiejętność radzenia sobie z utratą pracy, kłopoty w związku czy kłótnie z bliskimi dotykają każdego i nie każdy klient ma wypracowane umiejętności radzenia sobie z nimi. Zdrowie psychiczne to podstawa prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i zdrowego samopoczucia. Zdrowie psychiczne, czyli umiejętność rozpoznawania emocji i umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami to podstawy. Nie należy zapominać, że czynniki oddziałujące na zdrowie psychiczne mają również wpływ na zdrowie fizyczne.

Rola psychoterapeutów

Rolą psychoterapeutek i psychoterapeutów jest przede wszystkim udzielenie pomocy osobom w trudnościach psychicznych. Są osoby, które na pewnym etapie życia, np. wskutek trudnych doświadczeń, mają trudności w odnalezieniu radości i sensu życia. Do psychoterapeuty można udać się z każdą trudnością, nawet jeżeli wydaje się ona być mało istotna dla otoczenia. Zadaniem psychoterapeuty jest nie tylko wysłuchanie klienta, ale również zadawanie odpowiednich pytań. Jedną z najważniejszych umiejętności jest dotarcie do emocji pacjenta, który często są dla niego nieuświadomione. Może być to jeden z celów psychoterapii, którego osiągnięcie może wpłynąć na zmniejszenie dyskomfortu psychicznego. Wśród różnych metod psychoterapii wymieniamy m.in. terapię psychodynamiczną i terapię poznawczo-behawioralną.

Wskazania do psychoterapii

Do dzisiaj wiele osób jest przekonanych, że psychoterapia jest tylko dla osób, które cierpią na zaburzenia psychiczne. Jednak jest to bardzo mylne podejście, ponieważ z pomocy psychoterapeuty może skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę. Jest to również ciekawy kierunek dla osób, które chcą popracować nad rozwojem osobistym. Wśród wskazań można wymienić:

·       Niska samoocena

·       Uzależnienia

·       Fobie społeczne, natręctwa

·       Problemy ze związkami i relacjami

·       Trudne sytuacje życiowe np. żałoba po bliskiej osobie, trauma

·       Myśli lub próby samobójcze

Dlatego jeżeli zauważy się którykolwiek z powyższych czynników, jest to moment, w którym można rozważyć rozpoczęcie psychoterapii. W wielu miastach Polski znajdują się miejsca, w którym znajdzie się duży zakres pomocy psychoterapeutycznej – od terapii indywidualnej po grupową. W tych miejscach można uzyskać zindywidualizowaną pomoc.

Więcej informacji: https://www.centrumdobrejterapii.pl/