praca

Poszukiwanie pracownika na rynku pracy to często żmudny i długotrwały proces. Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę, że siłą jego firmy jest jej załoga. Dlatego proces rekrutacji powinien każdorazowo zostać przeprowadzony niezwykle skrupulatnie, z dokładnymi wytycznymi co do umiejętności, zdolności i cech charakterologicznych nowego pracownika. Firmy radzą sobie z tym dwojako: albo szukają pracowników własnymi siłami albo zlecają to zadanie profesjonalnym firmom rekruterskim. 

Poszukiwanie pracownika poprzez ogłoszenie o pracę 

Jeżeli pracodawca jest przekonany o konieczności zatrudnienia nowych pracowników, zwykle zaczyna od sformułowania ogłoszenia o pracę. Wbrew przekonaniu wielu poszukujących dodatkowych sił pracowniczych osób, właściwe napisanie ogłoszenia o pracę ma niezwykle istotne znaczenie. Umieszcza się w nim podstawowe informacje o firmie oraz, przede wszystkim, specyfikację pracy na wakującym stanowisku, zakres wymagań w stosunku do nowego pracownika i listę obowiązków, jakie kandydat musi spełnić. Odpowiednie opracowanie treści ogłoszenia praca Bydgoszcz w znacznym stopniu pomoże wyłowić najbardziej interesujące propozycje oraz ograniczy listę kandydatów, którzy nie spełniają oczekiwań. 

Selekcja kandydatów 

Po upływie wskazanego w ogłoszeniu terminu można przystąpić do selekcji dokumentów aplikacyjnych, jakie wpłynęły do HR. To dobry moment na przeprowadzenie wstępnej selekcji, która udrożni potem, i skróci, listę zaproszonych do kolejnego etapu rekrutacji kandydatów. Krótką listę potencjalnych pracowników najlepiej dokonać poprzez przygotowane wcześniej wskaźniki oraz porównując kolejne dokumenty. Po tym etapie zwykle pozostaje garstka osób, z którymi należy się spotkać. 

Następnie należy zaprosić wybrane osoby drogą kontaktu wskazaną w CV. Rozmowę rekrutacyjną można przeprowadzić na kilka sposobów, szczególnie wtedy, gdy lista kandydatów jest dłuższa. Można przeprowadzić rozmowę telefonicznie, poprosić o wykonanie testu, rozmawiać poprzez Skype’a. Jednak na kolejnym etapie najwartościowsza będzie rozmowa o charakterze osobistym. Ona najobszerniej przybliży postać kandydata, jego doświadczenie, motywację, umiejętności oraz pokaże sporo cech, które będą liczyły się na danym stanowisku. 

Poszukiwanie pracownika może ograniczyć się do jednej rozmowy rekrutacyjnej, ale może przybierać inne formy towarzyszące, np. o charakterze grywalizacji. Niektórzy HRowcy stosują testy, polecają wykonanie określonego zadania czy spotykają się z kandydatem kilkukrotnie.