informacja

Nie tylko dziennikarstwo ogólnopolskie potrzebuje szybkiej informacji. Jest to także domena lokalnych rozgłośni, telewizji i prasy.

Newsy – bo informacja to podstawa

Ważnym rodzajem informacji bardzo (a nawet najbardziej) pożądanym przez społeczności lokalne są newsy. Ludzie chcą wiedzieć szybko, kto, co i jak. Wiadomości „z ostatniej chwili” trafiają na strony internetowe mediów oraz ich profile w social mediach. Nie ma znaczenia ich typ. Do Internetu trafiają materiały radiowe, prasowe oraz telewizyjne. Prędkość przekazu jest szczególnie ważna w przypadku

  • nagłych wypadków – czy nie dotyczą ich miasta, okolicy, bliskich pracujących w pobliżu; czy wypadki nie wpłyną na ich funkcjonowanie
  • katastrof – przykładowo w czasie pożaru chemikaliów bardzo ważna jest informacja o prośbie strażaków lub sztabu zarządzania kryzysowego o konieczności zamknięcia okien oraz unikania przebywania na świeżym powietrzu
  • sporych utrudnień w ruchu – kolizje i wypadki w newralgicznych punktach miast potrafią na kilka godzin sparaliżować transport. Warto pamiętać, że część utrudnień jest zapowiadana z wyprzedzeniem. Przeszkodą mogą być maratony, imprezy, wyścigi kolarskie itp.
  • najważniejszych informacji z polityki lokalnej – nagłych zmian na różnych szczeblach władzy
  • zaginięciach i porwaniach – gdy każda sekunda się liczy, by ocalić ludzkie życie. Rozpowszechnienie wizerunku poszukiwanych może bardzo pomóc policji i innym służbom.

Najnowsze wiadomości z województwa opolskiego znajdziemy także w telewizji w wydaniach dziennika lokalnego – więcej tutaj.

Pogłębione spojrzenie na problem

Nie tylko newsy są czymś, czego potrzebują mieszkańcy miast i wsi. Czasem najwięcej dla ich dobra mogą zrobić materiały reporterskie. Pozwalają one spojrzeć wielowymiarowo na dany problem i czasem nawet poruszyć opinię publiczną na tyle, że jednostki decyzyjne są zmuszone do działania lub przynajmniej zabrania głosu i skomentowania sprawy. Działania lokalnych dziennikarzy mogą dotyczyć:

  • problemów infrastrukturalnych – braku dróg, wymaganych remontów, katastrof budowlanych
  • decyzji lokalnych władz – często decyzje te nie podobają się mieszkańcom. Chcieliby oni zawczasu wiedzieć o sprzedaży gminnych działek, planach inwestorów, budowie w określonych miejscach spalarni, czy sposobie składowania odpadów
  • skomplikowanych spraw społecznych – gdy dane grupy nie potrafią się ze sobą dogadać w jakiejś sprawie i przedstawiają odmienne interpretacje zdarzeń
  • relacji z ważnych uroczystości dla regionu, festiwali, cyklicznych imprez kojarzonych z daną miejscowością
  • działalności „lokalnych bohaterów”. Którzy swoim zaangażowaniem zmieniają najbliższą okolicę.