studia pielęgniarskie

Zawód pielęgniarki niesie z sobą ogromną odpowiedzialność, pielęgniarka trzyma pieczę nad zdrowiem pacjentów, udzielając pomocy i wsparcia podczas leczenia. Przygotowanie do tego zawodu wiąże się z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym, umiejętnościami podawania leków i przeprowadzania podstawowych badań. 

Uzyskanie zawodu pielęgniarki

Pielęgniarstwo oznacza troskę o chorych oraz zapewnienie im najlepszej opieki. Praca na tym stanowisku wymaga pokładów współczucia, komunikacji, skuteczności w działaniu oraz delikatności. Wykształcenie pielęgniarskie jest wymagane, aby móc wykonywać ten zawód, dlatego planując swoją przyszłość, koniecznie trzeba wybrać się na studia pielęgniarskie. W zależności od wybranej uczelni, na studiach można się spodziewać przedmiotów takich jak:

  • Parazytologia
  • Podstawowa opieka zdrowotna
  • Język angielski
  • Podstawy pielęgniarstwa
  • Farmakologia

Rozpoczęcie pracy pielęgniarki jest możliwe po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, które trwają 6 semestrów, lub studiów magisterskich trwających 10 intensywnych semestrów.

Cechy dobrej pielęgniarki

Zanim wybierze się uczelnie na studia pielęgniarskie, należy dobrze się zastanowić, czy posiada się pożądane cechy. Przede wszystkich pielęgniarka powinna cechować się odpowiedzialnością i silną odpornością psychiczną.  Otwartość, cierpliwość i umiejętność współpracy z chorymi są mocnymi cechami pielęgniarki. Podstawowe umiejętności są bardzo ważne, jednak na studiach obowiązkowe jest przepracowanie odpowiedniej ilości praktyk, na których można nauczyć się wszystkiego w praktyce. Na studiach pielęgniarskich zdobędzie się umiejętności takie jak:

  • Pomoc i opieka nad chorymi
  • Realizowanie zaleceń lekarskich
  • Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych
  • Asystowanie lekarzom w zabiegach i operacjach
  • Rozpoznawanie potrzeb chorych 

Wybór uczelni na studia pielęgniarskie

Obecnie jest bardzo wiele możliwości, dlatego przy wyborze, warto sprawdzić rankingi, poszukać informacji w internecie oraz dowiedzieć się co oferuje uczelnia poza minimum programowym. Dobra uczelnia powinna stworzyć materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz możliwość kształcenia kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku. Studia pielęgniarskie Gdańsk pomagają absolwentom na znalezienie dobrej pracy oraz kształci studentów na dobrych, wartościowych pracowników szpitala.  Jakość uczelni powinno być priorytetem oraz źródłem prestiżu wśród absolwentów i pracodawców.