dziecko grające w piłkę

Lekcje wychowania fizycznego są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci. Każda forma aktywności fizycznej jest niezwykle ważna na każdym etapie rozwoju dziecka. Zdarza się jednak, że w wyniku niewłaściwego zachowania, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub po prostu z nieuwagi, dziecko odnosi różnego rodzaju urazy. Jeśli jego rodzic wykupił wcześniej ubezpieczenie szkolne, może ubiegać się o wypłatę odszkodowania od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. To swego rodzaju inwestycja w zdrowie i przyszłość dziecka, która w razie nieszczęśliwego zdarzenia w szkole daje możliwość otrzymać niezbędną pomoc i gwarantuje pokrycie kosztów leczenia lub wypłatę rekompensaty pieniężnej. W jaki sposób ustala się podmiot odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania i jak o nie wystąpić?

Procedura w razie wypadku w szkole

Zgodnie z definicją, wypadek jest rodzajem nagłego zdarzenia, spowodowanego przez przyczyny zewnętrzne, niezależne od dziecka. Oznacza to, że dziecko świadomie nie przyczyniło się do takiego zdarzenia, a jego skutki dotyczą zazwyczaj uszkodzenia ciała. Zdarzenie to może nastąpić w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, co oznacza że może do niego dojść zarówno w sali lekcyjnej, jak i na świetlicy lub na boisku szkolnym w czasie lekcji wychowania fizycznego. Skutki nieszczęśliwego zdarzenia mogą być lekkie lub długotrwałe, wymagające specjalistycznego leczenia i żmudnej rehabilitacji.

Fakt, że do zdarzenia może dojść w czasie zajęć dydaktycznych, oznacza że pełną odpowiedzialność za zdarzenie ponosi nauczyciel, który w chwili wypadku sprawował opiekę nad dziećmi. To właśnie nauczyciel jest zobowiązany do tego, by sprawdzić stan poszkodowanego dziecka, a w razie potrzeby również wezwać pomoc lekarską, policję i straż pożarną – w zależności od okoliczności zdarzenia, charakteru zdarzenia i obrażeń dziecka. Szkoła jest zobowiązana poinformować rodziców lub opiekunów dziecka o zaistniałym zdarzeniu, a samo zdarzenie powinno zostać odnotowane w rejestrze wypadków uczniów oraz w dzienniku lekcyjnym. Do dyrekcji należy powołanie specjalnego zespołu powypadkowego, który przeprowadza należne postępowanie powypadkowe i sporządza wymaganą dokumentację. Na wykonanie wszystkich formalnych czynności zespół ma 21 dni, licząc od dnia zakończenia procedur w związku z tym wypadkiem.

Kontuzja dziecka na lekcji WF a odszkodowanie

Mimo że wypadek dziecka w szkole trudno przewidzieć, to można odpowiednio zabezpieczyć jego zdrowie zawczasu. Wykupienie ubezpieczenia szkolnego to najlepszy sposób na zapobieżenie konieczności poniesienia sporych wydatków na leczenie dziecka, które w wyniku wypadku w szkole odniosło obrażenia. Przyczyny wypadków w szkole są różne – poślizgnięcie, potknięcie, zderzenie z innym uczniem lub z przedmiotem, pobicie itd.

Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom dzieci w trakcie zajęć sportowych. To do niego należy odpowiednie przygotowanie dzieci do aktywności sportowej, a także wyjaśnienie im zasad zachowywania się na hali sportowej lub na boisku szkolnym. W orzecznictwie sądowym jednak nie zawsze nauczyciel jest uznawany za winnego zdarzeniu. Jeśli w czasie zawodów szkolnych dziecko wpadnie na słup, przewróci się i złamie rękę, to nie oznacza to że osobą odpowiedzialną za zdarzenie jest zawsze nauczyciel.  Odpowiedzialność za wypadek spadłaby na niego wówczas, jeśli by nie udzielił potrzebnych wskazówek na temat zasad bezpieczeństwa i przebiegu trasy wyścigu lub nie dostosuje tej trasy do możliwości dzieci i nie zapewni należnego bezpieczeństwa w jej przebiegu (na przykład, na trasie przebiegu znajduje się słup). Niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za zdarzenie, rodzic może ubiegać się, na przykład, o odszkodowanie za złamaną rękę u dziecka. Oznacza to, że kwestia odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo dziecka powinna się mieścić w granicach rozsądku i tak właśnie należy ją rozpatrywać.