sprawy karne

W momencie, kiedy dochodzi do popełnienia czynu, które jest przestępstwem lub wykroczeniem i zachodzi podejrzenie, że konkretna osoba jest sprawcą popełnionego czynu, następuje postępowanie przygotowawcze, które jest wynikiem tych zdarzeń. W tym momencie właśnie rozpoczyna się pierwszy etap sprawy karnej. 

Jak przebiegają sprawy karne w pierwszym etapie?

Pierwszy etap to tak zwane postępowanie przygotowawcze. Jest ono prowadzone najczęściej przez organy ścigania, czyli policję lub prokuraturę. W postępowaniu przygotowawczym zbiera się dowody, które są utrwalane w formie procesowej. Należą do nich sporządzane notatki lub protokoły, a także opinie biegłych. Przeciwko określonej osobie zaczyna toczyć się postępowanie, które ma za zadanie wyjaśnienie wszystkich ważnych okoliczności danej sprawy wraz z zebraniem dowodów. Potwierdzenie faktu, że dana osoba popełniła przestępstwo lub wykroczenie, doprowadza do sporządzenia aktu oskarżenia. Następnie akt skierowany jest do sądu właściwego. Na tym etapie następuje koniec postępowania przygotowawczego.

Sprawy karne przed sądem, czyli postępowanie sądowe

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego następują sprawy karne prowadzone przez sądy. W pierwszej kolejności odpis aktu oskarżenia zostaje wysłany do oskarżonej osoby, która ze statusu podejrzanego otrzymuje status oskarżonego. A także zostaje wyznaczony termin rozprawy sądowej. Na tym etapie sprawy karnej wzywane są na przesłuchanie osoby występujące w charakterze świadków. Rozprawa dotyczy przeprowadzenia postępowania dowodowego, na której zeznania składają zarówno oskarżony, jak i świadkowie. Po zebraniu dowodów od każdej ze stron postępowania sąd ocenia, czy są one wystarczające do wydania wyroku. Po czym zamyka przewód sądowy, a strony mają prawo głosu. Przy czym jako ostatniemu przysługuje ono oskarżonemu i jego obrońcy. Wyrok może zakończyć się uniewinnieniem, umorzeniem postępowania lub uznaniem oskarżonego za winnego popełnionego czynu. 

Sprawy karne w postępowaniu wykonawczym

Postępowanie wykonawcze jest ostatnim etapem spraw karnych. Polega na uprawomocnieniu się wyroku i wykonaniu go. Wykonanie wyroku jest w zakresie sądu wydającego wyrok w pierwszej instancji. Jeżeli wyrok dotyczy pozbawienia wolności, skazany musi stawić się we właściwym zakładzie karnym w celu odbycia kary. Kara może zostać odroczona przez sąd w przypadku szczególnej sytuacji skazanej osoby. W sytuacji, kiedy skazany już odbywa karę, może on ubiegać się o ewentualną przerwę lub przedterminowe warunkowe zwolnienie. Decyzję w tej sprawie orzeka sąd okręgowy.

Gdzie udać się do adwokata w Poznaniu?

W miastach takich, jak Poznań jest duży wybór usług kancelarii prawnych. W przypadku spraw takich, jak sprawy karne, należy szukać adwokata, który specjalizuje się w prawie karnym. Prawo karne jest dziedziną prawa obejmującą przepisy dotyczące przestępstw, które są popełniane. Dlatego istotne jest, żeby udać się do adwokata w Poznaniu, który zajmuje się sprawami karnymi. Będzie on działał w interesie oskarżonego, podejmując odpowiednią linię obrony, składając wnioski dowodowe czy zadając pytania świadkom. Zadaniem adwokata jest również wnosić apelację bądź zażalenie w obronie oskarżonego. Z pomocy adwokata można korzystać na każdym etapie sprawy, natomiast warto nie zwlekać z konsultacją i udać się tam od razu. 

Sprawy karne przebiegają w trzech fazach. Przy czym każda z nich jest istotna dla sprawy. Już na wczesnym etapie warto skorzystać z pomocy adwokata, który ma obowiązek udzielić fachowej pomocy. Może to dużo korzystniej wpłynąć na kolejne etapy, a także osiągnąć możliwie korzystny finał w sprawie.