Opiekunka – zawód dla osób kochających pracę z dziećmi

Opiekunka w żłobku czy też klubiku dziecięcym jest odpowiedzialna za wspieranie rozwoju maluchów, udzielanie im pomocy w zdobywaniu nowych doświadczeń i nabywaniu rozmaitych umiejętności dostosowanych do ich wieku i możliwości. To osoba, która ma wpływ na wychowanie społeczne i emocjonalne małych podopiecznych. Ten zawód pozwala czerpać ogromną satysfakcję, ale też jest niezwykle wymagający. Sprawdź, na czym polega zatrudnienie w tym obszarze, a także to, jakimi cechami powinna wyróżniać się dobra niania.

Jak wygląda praca opiekunki  w żłóbku/klubie dziecięcym?

Praca opiekunki żłobkowej, choć nierozerwalna jest z wypełnianiem pewnych codziennych obowiązków, związanych z zajmowaniem się dziećmi, każdego dnia może wyglądać inaczej i dostarczać nowych wrażeń. To ciekawe zajęcie dla osób, które czerpią satysfakcje z pomocy innym, chcą mieć wpływ na rozwój podopiecznych, stworzyć im doskonałe warunki do wychowania. Pracując na tym stanowisku, należy zapewnić najlepszą opiekę i wsparcie dzieciom, by jak najmniej odczuwały rozłąkę z rodzicami.

Sprawowanie opieki nad podopiecznymi obejmuje zaspokajanie ich fizycznych, jak i emocjonalnych potrzeb. Żłobkowa niania wykonuje czynności pielęgnacyjne – karmi dzieci, przebiera je i dba o ich higienę, jak i troszczy się o to, by spędzały ciekawie czas. Do zadań opiekunki należy organizacja odpowiednich zajęć i zabaw, stymulowanie rozwoju malców, ich zdolności motorycznych oraz poznawczych, a także monitorowanie ich postępów.

Ważne jest także zapewnienie komfortowych i bezpiecznych warunków. Dbanie o dobrostan dzieci. Na liście zadań osób pracujących na tym stanowisku jest również utrzymanie czystości sali i miejsc, w których przebywają maluchy. Rolą opiekunki jest też współpraca z pozostałymi pracownikami placówki i komunikacja z rodzicami.

Jakie cechy i predyspozycje powinien mieć dobry opiekun?

To nie tylko zawód, ale też misja. Nie można wyłącznie trzymać się sztywno określonych obowiązków, trzeba odpowiadać na potrzeby maluchów, poświęcać im uwagę, żywić do nich serdeczność. Osoby pracujące z najmłodszymi powinny być godne zaufania, ciepłe i życzliwe, by dzieci chętnie spędzały z nimi czas.

Opiekunka musi być empatyczna, cierpliwa i odpowiedzialna. Bardzo ważne jest również zorganizowanie i kreatywność, umiejętność zaangażowania dzieci w zabawy, przyciąganie ich uwagi. Osoby, które rozważają podjęcie zatrudnienia w tym zawodzie, powinny także odznaczać się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną.

Kurs na opiekuna – droga do zdobycia uprawnień

Jedną z możliwości na to, by zdobyć potrzebne uprawnienia do pracy w żłobku lub klubiku dziecięcym jest ukończenie kursu dla opiekunów – więcej na ten temat można przeczytać tutaj: zawodniania.pl. Szkolenie składa się z części teoretycznej (200 godzin),  która odbywa się w wygodnej zdalnej formie za pośrednictwem platform e-learningowych. Można uczestniczyć w transmisji wykładów online lub odtwarzać zamieszczone materiały, gdy ma się na to czas. Niezbędne jest również odbycie stacjonarnych praktyk w wymiarze 80 godzin. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane i doświadczone osoby, które mają wykształcenie pedagogiczne i psychologiczne.