USG jelit

Badanie ultrasonograficzne nabiera coraz większego znaczenia w diagnostyce chorób układu pokarmowego. Jest nieinwazyjne, bezbolesne oraz całkowicie bezpieczne, a także pozwala na szybkie uzyskanie precyzyjnych i rzetelnych informacji o stanie badanych tkanek i narządów. Uwidacznia nawet niewielkie patologie występujące w strukturach wewnętrznych ludzkiego organizmu. Dowiedz się w czym tkwi różnica pomiędzy badaniem USG jelit a USG jamy brzusznej!

Ultrasonografia jelit a USG jamy brzusznej

Badanie USG jelit przeprowadza się w ramach ultrasonografii jamy brzusznej. Jest to jedno z podstawowych badań stosowanych do oceny stanu nie tylko jelit, ale także innych narządów układu pokarmowego. Na brzuch pacjenta nakładany jest specjalny żel zmniejszający tarcie i ułatwiający manewrowanie głowicą aparatu USG. Uzyskany obraz pozwala na analizę grubości ściany jelit, ich średnicy, perystaltyki oraz warstwowości. Doświadczony lekarz może również ocenić stan węzłów chłonnych, a także krezki jelita.

Dokładniejszą odmianą badania USG jelit jest endosonografia, która polega na wprowadzeniu do układu pokarmowego specjalnego urządzenia emitującego fale ultradźwiękowe, zwanego endosonoskopem. Odbite od tkanek fale powracają do głowicy, która następnie przesyła sygnał do aparatu USG i tworzy na ekranie monitora obraz badanych struktur. Metoda ta umożliwia bardzo precyzyjną ocenę stanu ścian jelita i zdefiniowanie nieprawidłowości. Wykorzystywana jest także w diagnostyce chorób nowotworowych. Co ciekawe, w trakcie endosonografii możliwe jest jednoczesne pobranie wycinków tkanki do badań lub usunięcie drobnych zmian.

Przygotowanie do badania ultrasonograficznego jelit

W przypadku tradycyjnego USG jelit, przeprowadzanego w ramach USG brzucha, zaleca się, aby pacjent był na czczo przez minimum sześć godzin. Niekiedy prosi się badanego, aby w trakcie badania wypił porcję niegazowanej wody.

Do endosonografii zaleca się przejście na płynną dietę na trzy dni przed planowanym badaniem, a także zaprzestanie przyjmowania żelaza. Lekarz może również przepisać specjalny środek przeczyszczający.