ugoda

Posiadanie ubezpieczenia stanowi we współczesnym świecie dla nas wszystkich pewien standard. Nie da się ukryć, że w razie nieszczęśliwego wypadku, naszym prawem jest możliwość uzyskania odszkodowania. Jednak bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciel znacznie zaniża kwotę wypłaconego zadośćuczynienia lub odszkodowania. Jasne jest, że takie sytuacje są niedopuszczalne. Odszkodowanie za poniesione straty i szkody musi zostać bowiem naliczone adekwatnie do ich wymiaru. W przypadku zaniżenia kwoty możemy dochodzić swoich roszczeń. Jedno z możliwych i w ostatnich latach dosyć częste rozwiązanie stanowi zawarcie ugody z ubezpieczycielem. Czy warto?

Czym jest ugoda z ubezpieczycielem?

Ugoda z ubezpieczycielem w aspekcie prawnym jest niczym innym jak porozumieniem, które strony zdecydowały się między sobą zawrzeć. Najczęściej w toku takich ugód i poprzedzających ich negocjacji, to właśnie towarzystwo ubezpieczeniowe przychyla się do roszczeń klienta. Ugoda z ubezpieczycielem przyjmuje postać pisemnego dokumentu. Zgodnie z nim ubezpieczyciel zobowiązuje się do wykonania należnej dopłaty na rzecz klienta i określa także termin, w którym z tego zobowiązania się wywiąże. Warto zaznaczyć, że ugoda z ubezpieczycielem odbywa się na warunkach porozumienia i w drodze negocjacji. Nie pośredniczy w niej sąd, a także nie jest konieczne rozpoczynanie postępowania sądowego.

Ugoda z ubezpieczycielem to szybsza wypłata należnego odszkodowania

Jeśli kwota odszkodowania nie jest zadowalająca i zdecydowaliśmy się na to, by zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem, wówczas możemy liczyć na to, że dopłata do odszkodowania zostanie nam wypłacona w znacznie krótszym czasie. Zwykle ubezpieczyciele godząc się na ugodę, podejmują się zadania zrealizowania wypłaty należności w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. W przypadku takiego działania jak postępowanie sądowe zwykle uzyskanie dopłaty może przeciągnąć się nawet do kilku miesięcy lub lat. Co więcej, nawet jeśli na samym początku towarzystwa ubezpieczeniowe zaoferują zaskakująco niską wypłatę odszkodowania, to w przypadku negocjacji ugodowych oferują znacznie korzystniejszą dopłatę.

Ugoda z ubezpieczycielem to brak dodatkowych kosztów

W przypadku kiedy zdecydujemy się na zawarcie ugody z ubezpieczycielem, nie narażamy się jednocześnie na dodatkowe koszty. W momencie kiedy decydujemy się na założenie sprawy w sądzie, konieczne jest opłacenie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego, a także poniesienie kosztów postępowania sądowego.

Koszty te będą zwrócone w całości tylko i wyłącznie w momencie, kiedy sprawa zakończy się naszą wygraną. W przypadku ugody nie narażamy się na dodatkowe opłaty. Jest ona zawierana pomiędzy nami – klientami a przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Wszystko odbywa się więc bez zbędnych opłat. W związku z tym zawarcie ugody stanowi rozwiązanie o wiele bardziej ekonomiczne.

Ugoda z ubezpieczycielem to szansa na znaczą dopłatę do odszkodowania

Wytoczenie przez klienta sporu w towarzystwem ubezpieczeniowym, a także wysunięcie roszczeń, jest jednoznaczne z tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe dokłada wszelkich starań co do tego, by jak najszybciej zakończyć tę sytuację. W związku z tym ubezpieczyciele oferują znacznie hojniejszą dopłatę do odszkodowania, niż klient mógłby się tego spodziewać. Dodatkowo, jeśli ugoda jest zawierana w obecności mediatora, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma szansy jej podważyć, często dopłata jeszcze bardziej wzrasta. Jest to z punktu widzenia klienta niezwykle korzystne rozwiązanie.

Czy zatem warto podjąć decyzję o zawarciu ugody z ubezpieczycielem?

Ugoda z ubezpieczycielem z pewnością przyniesie klientom wiele korzyści. Jest to rozwiązanie sporu cechujące się prostotą i szybkością. Dodatkowo klient może liczyć na znacznie wyższe propozycje dopłaty do odszkodowania, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle chcą jak najszybciej zakończyć dany spór. Warto również zaznaczyć, że towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie przystają na propozycję ugody i na rozsądne roszczenia ze strony klienta. W porównaniu do postępowania sądowego ugoda z ubezpieczycielem jest z pewnością lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem dla obu stron.